11/12/31 MBC 가요대제전-샤이니

Posted by 폭풍간지☆ 직찍/etc. : 2013. 1. 1. 21:43

사진 자료 12년도 아닙니다.작년 루시퍼입니다.

 

이번년도 연말 가요결산은 가보고 싶었지만... 티켓도 못구하고... 참 심심한 연말을 보냈네요.. ㅠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

댓글을 달아 주세요

 «이전 1 ··· 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ··· 224  다음»