COMMENT 1

댓글을 달아 주세요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   COMMENT 2

댓글을 달아 주세요

14/07/04 f(x) 한중 친구포럼

Posted by toto0309 직찍/f(x) : 2014. 7. 15. 00:30
태그 : 에프엑스
   COMMENT 0

댓글을 달아 주세요

한달 지나기 전에 올릴 수 있어 행복합니다.

보정 머신은 항상 찬양해야 제맛입니다


카메라에 돈좀 들인건 잘한 것 같네요.. ㅎ

   COMMENT 6

댓글을 달아 주세요

12/11/18 f(x) - Koex 던파페스티벌 by 犧飛

Posted by 犧飛 직찍/f(x) : 2012. 11. 20. 21:25

보정에 힘써주시는 보정 머신을 찬양합니다

   COMMENT 8

댓글을 달아 주세요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f(x) 입니다.

총 4곡 불렀는데 사진을 그다지 많이 안찍었는데 분량은 꽤 많네요..ㅎㅎ

 

그럼 즐감하세요 :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   COMMENT 3

댓글을 달아 주세요

 «이전 1 2 3  다음»